A A A

Projekty B+R dla MŚP „Szybka Ścieżka" -Trwa nabór!

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Konkurs ma na celu poprawę konkurencyjności, poziomu innowacyjności MŚP na podstawie wykonania prac B+R. Wprowadza nowe i bardzo atrakcyjne możliwości finansowania dla przedsiębiorców, m.in. dzięki którym mogą ubiegać się o dotacje na rzecz prac przedwdrożeniowych (na poziomie ich dofinansowania do 90% i do 2 mln euro). Dodatkowy aspekt to obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowanych, tzn. można zgłaszać wnioski o wartości do 1 mln zł kosztów kwalifikowanych! Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania w ogłaszanym konkursie wynosi 1 000 mln zł (woj. Mazowieckim-100 mln zł, w pozostałych-900 mln zł). Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne etapyRozpatrywanie wniosków w ramach "szybkiej ścieżki" powinno nastąpić w ok. 60 dni od końca miesiąca, w którym jest składany wniosek.